Polityka prywatności

W DATAHALL Sp. z o.o. jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów oraz użytkowników naszych usług. W tym celu przyjęliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która określa zasady przetwarzania danych osobowych w naszej firmie.

  1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w DATAHALL Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, przy ul. Ignacego Mościckiego 1, KRS 0000865051, NIP 7162830793, REGON 387296118, jest DATAHALL Sp. z o.o.

  1. Cele i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umów zawartych z naszymi klientami i kontrahentami oraz w celu świadczenia naszych usług. Przetwarzamy także dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w tym podatkowych i księgowych. Podstawą przetwarzania danych jest zwykle umowa lub zgoda udzielona przez osobę, której dane dotyczą.

  1. Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy różne kategorie danych osobowych, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące płatności oraz inne dane niezbędne do świadczenia naszych usług. Przetwarzamy także dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom administracji publicznej, a także naszym podwykonawcom, którzy pomagają nam w świadczeniu naszych usług. Wszyscy odbiorcy danych osobowych są zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

  1. Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania. Po upływie okresu przechowywania dane są usuwane lub anonimizowane.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@datahall.pl.

  1. Zmiany w polityce prywatności

Polityka Prywatności może ulec

zmianie w związku z ewentualnymi zmianami w przepisach lub w sposób prowadzenia działalności przez DATAHALL Sp. z o.o. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej oraz w inny sposób, który będzie uzasadniony okolicznościami.

  1. Bezpieczeństwo danych

W DATAHALL Sp. z o.o. stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszych procedur i działań w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych.

  1. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez DATAHALL Sp. z o.o. prosimy o kontakt z nami za pomocą podanego na stronie internetowej adresu e-mail lub formularza kontaktowego.

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: 1 stycznia 2023 r.

Accessibility Toolbar