Projekty UE

 

DATAHALL Sp. z o.o. realizuje projekty wsparte funduszami Unijnymi.

1.
1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, POPW.01.01.02-06-0080/21, „Stworzenie i wdrożenie narzędzia DECISMUS do optymalizacji i automatyzacji procesu zamawiania towaru do firm”.

Celem niniejszego projektu jest stworzenie i wdrożenie programu DECISMUS.  Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek produktu DECISMUS, a tym samym rozwinięcie działalności spółki. Program DECISMUS, przeznaczony na system Windows, wykorzystując sztuczną inteligencję, będzie analizować duże zbiory danych jak: rynek, lokalną bazę magazynową (podpiętą z serwera usera), terminy płatności, kursy walut, budżet itp., aby przedstawić najlepszy i najbardziej opłacalny model zamówienia produktów. Podstawowym rynkiem sprzedaży produktu firmy jest Polska, jednak Wnioskodawca zakłada w przyszłości wejście z ofertą na rynki zagraniczne – produkt jest zaprojektowany i zaplanowany w taki sposób, że jest uniwersalny na wszystkie rynki.
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w regionie, szacowanego na 3 EPC w trakcie trwania projektu, a w okresie trwałości projektu na 4 EPC.

Dofinansowanie projektu z UE: 955 060,00 zł

Kwota projektu: 1 271 260,00 pln

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 123 600,00 pln.

2.
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1.: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Perform – narzędzie do optymalizacji procesów magazynowych”

 

Accessibility Toolbar